4.6.17

Yusof

Berlembutlah kepada mereka yang menyakiti mu.