4.6.17

Selamat pulang, sang kekasih, kepada yang Hak.