04 June 2017

Selamat pulang, sang kekasih, kepada yang Hak.