21 September 2014

Semula

Kalau awak nak tekan restart button dalam hidup, bawalah saya bersama awak.

  Hidup dengan awak tak pernah terlalu lambat..tak pernah terlalu cepat. Anggaplah hidup dengan saya seperti sebuah permulaan - perjalanan, bukannya sebagai hambatan.