30 June 2014

Sangka

I guess it's true.

"The real beauty comes from within. When you're beautiful inside, it'll shine through."

Tapi zaman sekarang ramai penipu licik.

       Berpesanlah pada mata supaya tahu membedakan yang mana angan-angan dan yang mana cita-cita palsu.